Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Το Ξυράφι του Όκαμ
Το Ξυράφι του Όκαμ (Occam's Razor, εναλλακτικά αποδίδεται και ως Λεπίδα του Όκαμ), είναι επιστημονική αρχή, την οποία σισήγαγε ο Άγγλος φιλόσοφος Λογικής και φραγκισκανός μοναχός του 14ου αιώνα, Γουλιέλμος του Όκαμ. Η αρχή αυτή αποτελεί την βάση της μεθοδολογικής απαγωγής και αποκαλείται επίσης αρχή της οικονομίας. Στην απλούστερη διατύπωσή του, το Ξυράφι του Όκαμ εκφράζεται ως εξής: «Κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι απαραίτητες».
Στα λατινικά διατυπώνεται ως:
Pluralitas non est ponenda sine necessitate
Η φράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ ελεύθερα ως εξής: Όταν δύο θεωρίες παρέχουν εξίσου ακριβείς προβλέψεις, πάντα επιλέγουμε την απλούστερη.[…] Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, ή, αλλιώς, «Οι οντότητες δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται πέραν του απολύτως απαραίτητου» (απο wikipedia)
****
Το ξυράφι του Όκαμ πρέπει να επεκταθεί και στον χώρο της ορολογίας. Εάν ένας όρος είναι δόκιμος και πλατιά αποδεκτός, μην εισάγεις ένα νέο όρο.

Η εισαγωγή ενός νέου όρου είναι δικαιωματική μόνο όταν η έννοια την οποία εκφράζει δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα άλλον, δόκιμο όρο. Η εισαγωγή ενός νέου όρου γίνεται και δικαιολογείται μόνο για λόγους οικονομίας – ο όρος, που συνήθως είναι μια λέξη, αποδίδει την έννοια αντικαθιστώντας περισσότερες λέξεις και επεξηγήσεις. Όταν ένας νέος όρος δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν την αρχή και συχνά, όχι μόνο χρειάζεται περαιτέρω εργασία για  να κατανοηθεί  η νέα έννοια την οποία συμβολίζει, αλλά και περιπλέκει την κατανόηση της έννοιας την οποία υποτίθεται ότι θέλει να εκφράσει (απαιτώντας μελέτη και αναφορές απο ένα παρεμφερές ή μη φάσμα της γραμματείας) δεν προσφέρει στην γνώση αλλά στο χτίσιμο ενός πύργου Βαβέλ

Το ξυράφι του Όκαμ πρέπει να επεκταθεί και στον χώρο της στοιχειοθέτησης μιας επιχειρηματολογίας. Η χρήση περισσότερων στοιχείων απο αυτά που απαιτούνται για την απόδειξη του ισχυρισμού σου καθιστά την επιχειρηματολογία επιδεικτικά φλύαρη. Όταν κάτι είναι αυταπόδεικτο δεν χρειάζεται στοιχεία. 
 Μ


 Frank Zappa - Occam's Razor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου