Για άλλη μια χρονιά η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου επιβεβαιώνει τις συνέπειες της διαχρονικής αντιλαϊκής - αντιδασικής πολιτικής. Παράλληλα αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει την πολιτική της εγκατάλειψης των δασών με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διαχείρισή τους στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα.