Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

"A crippled left wing soars with the right"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου