Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Ο Μαρξισμός και το Μεταβολικό Ρήγμα

Πρόσφατα διάβασα κάπου τα αποτελέσματα μιας  δημοσκόπησης που δίνει  σε κάποιο πρώην γκρουπούσκουλο οικολόγων μεγαλύτερο ποσοστό απ' ότι στο ΚΚΕ.

Θα κάνω έναν αφορισμό:
Πιστεύω ότι ο προβληματισμός για το περιβάλλον αφορά  την σχέση του ανθρώπου με τη φύση και πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης μαρξιστιστικής σκέψης. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε δεν πρόκειται για μαρξιστιστική ή για σύγχρονη σκέψη.

  
Σε όσους αναγνώστες διαβάζουν αγγλικά θα συνιστούσα το παρακάτω άρθρο. Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature by [Ελπίζω να γράψω μια σύνοψη του σύντομα]:

Διαβάστε επίσης ένα σχετικό άρθρο εδω
''This article is an expanded and slightly altered version of a keynote address under the same title presented to the Marxism 2013 Conference in Stockholm on October 20, 2013. That address built on ideas introduced in the author’s Rosa Luxemburg Lecture, “The Great Rift,” presented to the Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin on May 28, 2013.

The rediscovery over the last decade and a half of Marx’s theory of metabolic rift has come to be seen by many on the left as offering a powerful critique of the relation between nature and contemporary capitalist society. The result has been the development of a more unified ecological world view transcending the divisions between natural and social science, and allowing us to perceive the concrete ways in which the contradictions of capital accumulation are generating ecological crises and catastrophes.
Yet, this recovery of Marx’s ecological argument has given rise to further questions and criticisms. How is his analysis of the metabolism of nature and society related to the issue of the “dialectics of nature,” traditionally considered a fault line within Marxist theory? Does the metabolic rift theory—as a number of left critics have recently charged—violate dialectical logic, falling prey to a simplistic Cartesian dualism?1 Is it really conceivable, as some have asked, that Marx, writing in the nineteenth century, could have provided ecological insights that are of significance to us today in understanding the human relation to ecosystems and ecological complexity? Does it not rather stand to reason that his nineteenth-century ruminations on the metabolism of nature and society would be “outmoded” in our more developed technological and scientific age?2
In the following discussion I shall attempt briefly to answer each of these questions. In the process I shall also seek to highlight what I consider to be the crucial importance of Marx’s ecological materialism in helping us to comprehend the emerging Great Rift in the earth system, and the resulting necessity of an epochal transformation in the existing nature-society metabolism''.


 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου