Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012
I like my town with a little drop of poison

Nobody knows they're lining up to go insane

I'm all alone, I smoke my friends down to the filter

But I feel much cleaner after it rains


Well, a rat always knows when he's in with weasels

Here you lose a little every day

Well, I remember when a million was a million

They all have ways to make you pay


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου