Για άλλη μια χρονιά η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου επιβεβαιώνει τις συνέπειες της διαχρονικής αντιλαϊκής - αντιδασικής πολιτικής. Παράλληλα αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει την πολιτική της εγκατάλειψης των δασών με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τη διαχείρισή τους στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα.
Αποκαλυπτικός ήταν ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με δηλώσεις του στη Βουλή, αλλά και σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Ανάμεσα στα άλλα ο Ν. Δένδιας ανάφερε χαρακτηριστικά:
«Στο θέμα του στόλου των αεροσκαφών η κατάσταση είναι οριακή», «Τα αεροσκάφη για να ανανεωθούν χρειάζονται 350 εκατομμύρια ευρώ», «Πέντε χρόνια τα ελικόπτερα ήταν στο έδαφος, δεν πετούσαν, γιατί; Γιατί δεν είχαμε διαθέσει αυτά τα σχεδόν 70.000 ευρώ», «Οχήματα πολλά και πεπαλαιωμένα».
Tα προβλήματα που υπάρχουν στη Δασική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική, σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του δασικού πλούτου, κάθε χρόνο οξύνονται ολοένα και περισσότερο, εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής που επί δεκαετίες εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις.
Αυτή υλοποιείται με την υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας, με τη μείωση του προσωπικού, σε βάρος της ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης των δασικών μας οικοσυστημάτων. Με μεταφορά και ανάθεση δασικού αντικειμένου σε ιδιώτες, με τις αντιλαϊκές - αντιδασικές αλλαγές στη νομοθεσία, τις διαδικασίες εξπρές για την «αξιοποίηση» των ορεινών όγκων και υδάτινων πόρων από επιχειρηματικούς ομίλους.
Οι μειώσεις των δαπανών για την Πυροσβεστική, το διάστημα 2009-2013, προσεγγίζουν τα 150.000.000 ευρώ. Μόνο για το έτος 2013 σε σχέση με το 2012, οι πιστώσεις ήταν μειωμένες κατά 44.622.130 ευρώ. Για δε το 2014 είναι μειωμένες ακόμη περισσότερο κατά 3.832.000 ευρώ σε σχέση με το έτος 2013.
Η διαρκής συρρίκνωση των δαπανών έχει ως αποτέλεσμα στο Πυροσβεστικό Σώμα να υπολειτουργούν υπηρεσίες λόγω μείωσης του προσωπικού, να υπάρχει αποσάθρωση υποδομών και εγκαταστάσεων, συνέπεια της πλήρους υποβάθμισης της συντήρησης και της επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των εναέριων μέσων.
Σε εργασιακή ομηρία πεντάμηνων συμβάσεων παραμένουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος την τελευταία τριετία αποτυπώνουν τη φθίνουσα πορεία των δαπανών για τις αμοιβές του εποχικού προσωπικού:
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 64.600.000.
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013 55.000.000.
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 50.000.000.
Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης στους δήμους θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση, κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. Τα λαϊκά στρώματα, μαζί με τη διογκωμένη φορολογία της Τοπικής Διοίκησης, θα επωμισθούν δημοτική φορολογική επιβάρυνση για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης. Αυτό συμβαίνει ήδη σε δήμους με τη δημιουργία εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, όπου τη δαπάνη λειτουργίας τους την επιβαρύνεται ήδη ο δημοτικός προϋπολογισμός.
Είναι απαραίτητη η απορρόφηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών και η αύξηση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής, όλων των βαθμίδων επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού, με μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση. Να σταματήσει η απαράδεκτη τριχοτόμηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής σε μόνιμο, πενταετούς θητείας, εποχικούς. Να προσληφθούν άμεσα οι υπόλοιποι 500 δόκιμοι πυροσβέστες, καθώς και τα παιδιά των θανόντων πυροσβεστών στο καθήκον. Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.
Ειδικότερα για τον αντιπυρικό σχεδιασμό είναι αναγκαίο και απαραίτητο η εξασφάλιση και υλοποίηση νέων σύγχρονων μελετών αντιπυρικού σχεδιασμού κατά δασικό σύμπλεγμα και δασικό οικοσύστημα από τη Δασική Υπηρεσία (δασαρχεία) με κύριο βάρος στην ενίσχυση των υποδομών, στην οργάνωση και αύξηση των επίγειων δυνάμεων που αποτελούν το βασικό πυλώνα έγκαιρης καταστολής, στο πλαίσιο και με κύριο βάρος στην πρόληψη, ενταγμένη στη συνολική διαχείριση και προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλισθούν και τα απαραίτητα εναέρια μέσα.
Επίσης αντί η κυβέρνηση να δαπανά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για την ενοικίαση εναέριων μέσων, και μάλιστα με μίσθωση μέσω ανάθεσης, από το ΝΑΤΟικό οργανισμό NAMSA, θα μπορούσε με τα χρήματα αυτά να είχε ανανεώσει τον εναέριο στόλο. Η ιδιοκτησία και η συντήρησή τους πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του κράτους, με την αξιοποίηση της επισκευαστικής βάσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.
Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Προστασίας του δασικού πλούτου, με την κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό, με αποκλειστική κάλυψη των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση όλων των δασοκτόνων νόμων και διατάξεων, χαρτογράφηση και απογραφή του δασικού πλούτου, ταξινόμηση των δασικών εκτάσεων.
Να είναι αποκλειστικά κρατική η ευθύνη της ολοκληρωμένης διαχείρισης, προστασίας και οικολογικής ανόρθωσης των δασικών οικοσυστημάτων, η εξασφάλιση των απαραιτήτων γι’ αυτό υποδομών, μέσων, υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού, η προστασία της κρατικής δασικής περιουσίας από καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, καθώς και η απαραίτητη για αυτά χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
902