Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Amused To Death

"i don't mind about the war
that's one of the things i like to watch..."


"what god wants, god gets, god help us all" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου