Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Γενικές αρχές που διέπουν εκλογικό σύστημα της Κούβας
PRESIDENT Raúl Castro Ruz voting

O εκλογικός νόμος της χώρας, Νόμος αρ. 72 (1992), καθιερώνει δύο είδη εκλογών:
α) γενικές εκλογές κάθε πέντε χρόνια, για να εκλέξουν

  • αντιπροσώπους σε Δημοτικά Συμβούλια της Λαϊκής Εξουσίας, τους προέδρους και αντιπροέδρους τους,
  • βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας, τον πρόεδρο, τον  αντιπρόεδρο και τον γραμματέα της,
  • μέλη του Κρατικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο, τον  αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, καθώς και αντιπρόσωπους σε Επαρχιακά Συμβούλια της Λαϊκής Εξουσίας, τους προέδρους και αντιπροέδρους τους.

β) Μερικές εκλογές κάθε δύο έτη και έξι μήνες, για να εκλέξουν αντιπροσώπους σε Δημοτικά Συμβούλια της Λαϊκής Εξουσίας, τους προέδρους και αντιπροέδρους τους.


Ως εκ τούτου:
- Όλοι οι  νόμιμα αναγνωρισμένοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην  λήψη κρατικών αποφάσεων, άμεσα ή μέσω των αντιπροσώπων τους.
- οι υποψηφιότητες αντιπροσώπων  στα  Δημοτικά Συμβούλια γίνονται απευθείας από τον πληθυσμό σε δημόσιες συνελεύσεις, στη βάση μιας ελεύθερα καθοριζόμενης, θεσμοθετημένης πρότασης. Οι συνελεύσεις των μαζικών οργανώσεων προτείνουν, επίσης, υποψήφιους για τις εθνικές και επαρχιακές συνελεύσεις. Το Κόμμα δεν κάνει προτάσεις ούτε προωθεί  υποψήφιους.
- Εγγραφή των ψηφοφόρων είναι καθολική, αυτόματη και δωρεάν. Τα ονόματα των εκλογέων εμφανίζονται σε ένα δημόσιο, εύκολα προσβάσημο κατάλογο. Οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να κάνουν παρεμβάσεις  ή διορθώσεις που θεωρούν σημαντικές, σε σχέση με στην συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό τους.
- Η ψηφοφορία καθορίζεται ελεύθερα, ισότιμα και μυστικά. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου.
- Όλοι οι Κουβανοί/ες 16 ετών και άνω έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, με εξαίρεση εκείνων που κρίθηκαν διανοητικά ανάπηροι με δικαστική απόφαση και εκείνων που αποκλείονται νόμιμα λόγω εγκλημάτων που διέπραξαν.
- Όλοι οι Κουβανοί/ες άνω των 16 ετών μπορούν να εκλεγούν ως σύμβουλοι σε Δημοτικά Συμβούλια, ενώ για την Εθνική Συνέλευση οι  βουλευτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών .
- Τα μέλη των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων στρατιωτικών σωμάτων έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
- τα εκλογικά τμήματα είναι προσβάσιμα, βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, το καθένα εξυπηρετεί έναν περιορισμένο αριθμό των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν μόνο την υποχρέωση να παρουσιάσουν την εθνική τους ταυτότητα. Ψηφοφόροι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να ψηφίσουν  στα σπίτια τους.
- Δεν υπάρχουν εκλογικές προπαγανδιστικές εκστρατείες και οι υποψήφιοι δεν προωθούν τον εαυτό τους. Τα προσόντα και τα επιτεύγματα των υποψηφίων κοινοποιούνται σε σύντομα βιογραφικά που δημοσιεύονται σε δημόσιους χώρους.
- Υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία εκλογής, την οποία διαχειρίζεται ο  ίδιος ο πληθυσμός. Οι ψηφοφόροι, καθώς και τυχόν ξένοι επισκέπτες που το επιθυμούν, μπορούν να είναι παρόντες, όταν σφραγίζονται οι κάλπες, για να βεβαιωθούν ότι είναι άδεια πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, και όταν τα ψηφοδέλτια καταμετρούνται. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται και  δημοσιεύονται αμέσως.
- Για να εκλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει πλειοψηφία, πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων.

ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ

- Η διάδοση των πληροφοριών και η οργάνωση των εκλογών πραγματοποιείται από εκλογικές επιτροπές που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους της περιοχής, με γνώμονα την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.
- Οι κάλπες συμβολικά φρουρείται από παιδιά και εφήβους.
- Οι αντιπρόσωποι οφείλουν να δίνουν αναφορά άμεσα στους ψηφοφόρους, περιγράφοντας το έργο τους και τη συμμετοχή στη συνέλευση στην οποία έχουν εκλεγεί.
- Όλα τα μέλη των κρατικών  οργάνων εκπροσώπησης εκλέγονται και  μπορούν να επανεκλεγούν, καθώς και να καθαιρεθούν από τους ψηφοφόρους.
- Εφαρμόζονται διαδικασίες για την ανάκληση εκλεγμένων αντιπρόσωπων ανά πάσα στιγμή, για νόμιμα θεσμοθετημένους λόγους.
- Οι αιρετοί, είτε είναι  αντιπρόσωποι για τα δημοτικά ή επαρχιακά συμβούλια, είτε βουλευτές για την Εθνική Συνέλευση, δεν είναι επαγγελματίες. Συνεχίσουν να εργάζονται όπως έκαναν πριν από την εκλογή τους, με την εξαίρεση εκείνων που υπηρετούν ως πρόεδροι της Συνέλευσης, αντιπρόεδροι, ή σε κάποιο άλλο ιδιαίτερο ρόλο. Τα άτομα αυτά, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνουν μισθό από τον αντίστοιχο θεσμό. Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι δεν απολαμβάνουν κανένα οικονομικό προνόμιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων τους, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές από την οικονομική μονάδα στην οποία εργάζονται και να διατηρούν το θέση τους ως εργαζόμενοι για όλους τους σχετικούς λόγους. 

Απο την granma - μετφραση red rock viewsΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου