Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

The final wordThe stunned vision of the cow (who never was milked till she became that miserable crone, who never milked anyone to become a mean banker deserving Raskolnikoff’s axe) lacks idols.A total resignation in prayer – in the dead language of a catacomb, reverberating an obsessive repetition of the final word.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου