Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

«αυτό είναι δικό μου»


 


«THE first man who, having enclosed a piece of ground, bethought himself of saying This is mine, and found people simple enough to believe him, was the real founder of civil society. From how many crimes, wars and murders, from how many horrors and misfortunes might not any one have saved mankind, by pulling up the stakes, or filling up the ditch, and crying to his fellows, "Beware of listening to this impostor; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody».

«Ο πρώτος άνθρωπος που, έχοντας περιφράξει ένα κομμάτι γης, σκέφτηκε να πει αυτό είναι δικό μου, και βρήκε ανθρώπους αρκετά αφελείς να τον πιστέψουν, ήταν ο πραγματικός ιδρυτής της κοινωνίας των πολιτών. Από πόσα εγκλήματα, πολέμους και δολοφονίες, από πόσα δεινά και τι συμφορές δεν θα μπορούσε κάποιος να έχει σώσει την ανθρωπότητα, ξεριζώνοντας τους πασσάλους, ή γεμίζοντας το χαντάκι και να φωνάξει στους συνανθρώπους του, ‘προσέχετε όταν ακούτε αυτόν τον απατεώνα? Καταστραφήκατε αν κάποτε ξεχάσετε ότι οι καρποί της γης ανήκουν σε όλους μας, και η ίδια η Γη σε κανέναν’». Jean Jacques Rousseau [απο την εποχή (1754) που κάποιοι φωτισμένοι αστοί ήταν επαναστάτες].


"Treat the earth well: it was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children. We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children." --Ancient Indian Proverb


"φρόντισε τη γη καλά: Δεν σου δόθηκε από τους γονείς σου, σου την δάνεισαν εσένα τα παιδιά σου.  Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας." - Αρχαία ινδική παροιμία [απο χρόνια αμνημόνευτα].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου